Kort om senteret

Det norsk-italienske studiesenteret i Tolfa (Centro studi Italo-Norvegese a Tolfa) ble opprettet i 1995 som en ideell medlemsstyrt forening.

Foreningen virker blant annet for å fremme norsk og italiensk kulturutveksling, studier av italiensk kultur og tradisjon, og vitenskapelig forskning. Mer om senteret her.

Oppussing Villa - utvendige fasader

Utvendige fasader i villaen/Users/odd/Desktop/20171109132903305.pdf

/Users/odd/Desktop/20171109133157787.pdf

Det handler om oppussingsproblematikk – av utvendige fasader i Villaen.

Vinduer og skodder er slitne og deler av fasaden bærer preg av

manglende vedlikehold og slitasje (bruk, sol, vær og vind)

Rehabilitering og maling av utvendig murverk

Når det gjelder fasadene i Villaen så har UV komiteen i samarbeid med kyndige

medlemmer og håndverkere i Tolfa vurdert alternative tiltak.

Størst slitasje har fasaden mot gata. Her er i tillegg gjort reparasjonsarbeider

med feil mørtel (innreifing rør og kabler) som bla. gjør at malingen flasser av.

UV komite mener derfor at denne fasaden i sin helhet må rehabiliteres og males.

Se foto dagen situasjon

Sidefasadene er i mye bedre stand så her mener vi at vask og mindre

reparasjonsarbeider kan duge.

Sokkelpartiet må imidlertid males på alle fasader da sokkel mot bakken er mest

utsatt for misfarging og soppskader.

Vinduer og skodder.

Generelt er vinduer og skodder i dårlig forfatning.

Dette handler om skader og slitasje og at de etter dagen krav er dysfunksjonelle.

(utette med enkelt glass)

Skodder

Så godt som alle skoddene henger og er derfor vanskelig å lukke -/ åpne.

I tillegg har de mye skader med løse spiler osv.

I følge vindusprodusenter er skoddene underdimensjonerte.

Nye skodder har forsterkninger på midten og nede som gjør at de er mer formstabile.

Noen skodder i 2. etasje er derfor forsøkt reparert med et avstivende stålstag på midten

Vinduer

Alle eksisterende tre vinduer har enkelt glass og bærer etter hvert kraftig preg av

tidens tann. Altandør i 2. etasje (biblioteket) og vinduer i denne fasaden er i senere tid

skiftet ut til aluminium med 2 lag glass.

Aluminiums dør og vinduer skal skiftes ut til identiske i tre

Innvendige lemmer

Vindusåpninger består i dag av 3 lag. Ytterst omtalte skodder.

Så kommer vinduer med enkelt glass kombinert med profilerte innvendige trelemmer.

I prinsippet en glimrende løsning med veldig mange kombinasjons muligheter.

som jeg tror fleste av oss setter stor pris på.

Viktig som funksjon og viktig for rommets identitet og utseende. Se foto

Reparere eller skifte ut med nytt

I utgangspunktet har UV komiteen mest lyst til å reparere der dette er mulig.

Det handler om å ta vare på, - og om å spare penger.

Det handler også om å opprettholde vårt gode samarbeide med håndverkere i Tolfa

og det handler også om å ta vare på håndverkstradisjoner.

Rehabilitering og reparasjon var også vårt utgangspunkt for vinduene i Villaen.

Vi ba imidlertid om pris for alt nytt med alternativ pris for rehabilietring og reparasjon

Det viste seg i at pris differansen mellom nytt og rehabilitering var liten.

UV komiteen med Sophie som sjåfør og diskusjonspartner har i ettertid besøkt

2 aktuelle vindusprodusenter. Den ene i Bracciano og den andre utenfor Viterbo.

Kort oppsummert.

Vinduene på sentret i dag er vakkert utformet med fine håndverksdetaljer

Dette gjelder skodder - vinduer og lemmer.

Problemet med en evt. rehabilitering av eksisterende vinduer er store kostnader

med relativ liten vinning.

Problemer i dag vil gi problemer i framtida med en liten utsettelse.

Nye vinduer som standard produksjon (inkl.skodder og lemmer) har et annet

utseende enn de som er på sentret i dag. Mer treverk og helt andre beslag.

Etter vårt syn vil en standard produksjon med nye vinduer og nye beslag etc. resultere i

en visuell forsimpling.

Vi vurderer Villaen i sin helhet som bevaringsverdig og det er derfor vårt ønske og vår plikt å ta vare på dette byggverket - med den detaljering og de håndverksdetaljer som opprinnelig utført

Det er imidlertid ingen tvil om at vi får mest for pengene med å skifte til nye vinduer.

Forutsetningen må imidlertid være at vi i samarbeid med Viterbo snekker gjør tilpassinger slik at utseende på nye vinduer avviker minst mulig fra de vi har i dag.

Dette handler om beslag - dimensjonering og profilering.

Avtalen nå med Viterbo vindusprodusent er derfor at han lager 1 stk. komplett prøvevindu med de tilpassninger som avtalt som settes inn med de nødvendige murdetaljer.

UV komiteen igjen vurdere og gjøre mulige nødvendige tilpassinger før vinduene endelig settes i produksjon.

Hvis vi i samarbeid med vindusprodusent oppnår et tilfredstillende visuelt resultat

vil vi få tette vinduer med helt andre U-verdier ( reduserte fyringsutgifter) -

garanti og levetid.

Ett annet tema med dette er anleggstiden.

Nye vinduer kan monteres raskt når huset er tomt.

En rehabiliteringsprosess vil gi en lang og komplisert framdrift (vindu for vindu)

der det vil være folk i huset

Hilsen Odd

Ambassadør Margit F. Tveiten kommer til Centrostudi 14.10

I forbindelse med Håkon Gullvågs utstilling i Tolfa og påfølgende konsert med Trondheimssolistene vil den nye norske Ambassadøren i Roma, Margit F. Tveiten, avlegge besøk på studiesenteret Lørdag 14.10 kl 10.00.

Sammen med Comune di Tolfa forbereder vi morgenkaffe og cornetti, omvisning på senteret og vår fellesutstilling "Arte é cibo" og et kort symposium før turen går videre til Convento dei Cappuccini.

ARTE È CIBO - Kunstutstilling i Sala SanG 7-15 Oktober

Med temaet ”Arte è Cibo”(Art is Food) innbyr 18 kunstnere til Vernissage 7. Oktober i Sala S. Guiseppe på Centro-Studi – italo-norvegese, viale d`talia 98, Tolfa.

Keramikk, Marmor, Skulptur, Fotografi, Installasjon, Maleri

Temaet ”Arte è Cibo” ”Art is Food” er en omskriving av ”Food is Art” som gjør at vi må tenke i omvendt rekkefølge, dvs utgangspunktet er at ”kunst”blir transformert til ”føde” – i nevnte rekkefølge.

De enkelte kunstuttrykk, kan beskrive dette rent fysisk, eller metaforisk – i den forstand at kunsten i seg selv kan beskrive visuell føde for selve kroppen, eller beskrive visuell føde for hjernen.

Ingen begrensninger enn temaet ”Arte è Cibo” er gitt, presentasjonen av kunstnernes eget budskap er fri tolkning av tema. Vernissagekatalogen presenterer samtlige 18 kunstnere.

Velkommen til vernissage!

Centro-Studi Sabato 7. Oktober kl 18.00

Utstillingen er åpen 7. - 15. Oktober hver dag kl 18 – 20

Stella Polaris igjen til TolfArte og studiesenteret

Klikk på bildet for å se det i full størrelse.

Arrangørene av TolfArte har igjen invitert Stella Polaris til festivalen 4-6 august 2017.

31 juli-4 august kl 10.00-17.30 inviterer de artister til åpen workshop i studiesenterets SanG-salen (ex chiesa). Resultatene herfra bli vist i forestillinger på Piazza Vecchia under festivalen.

Vi gleder oss!

JAZZ-KONSERT PÅ STUDIESENTERET 14 JUNI

Klikk på bildet for å se det i full størrelse.

Roadshow - Under the sign of Exellence; Italia presenterer seg gjennom norske byer 2016-2017

Klikk på bildet for å se det i full størrelse.

{i:upload/t_sether1482582371_julehilsen2016.jpg,c,514,294,Klikk p…


This page is from: http://tolfa.no/index.php