Tolfa. Summit in Comune in vista della prossima estate
Sempre più stretto il legame con la comunità norvegese

Il Tempo

Traduzione norvegese:

Tolfa: Utsikt til stormønstring i kommunen neste sommer
Båndene med det norske samfunnet bindes stadig tettere

TOLFA - Som sedvanlig på denne tiden av året øker tilstedeværelsen av nordmenn i Tolfa. I snart ti år har det nordiske samfunnet holdt til i San Giuseppe-klosteret, og om våren og sommeren flyter strømmer av turister til bakkene i Tolfa fra kulden i Skandinavia.

Og her, i Tolfafjellene, kan de tilbringe stille og behagelige dager i kontakt med en kultur som i enkelte aspekter ikke ligner deres egen.

Naturligvis er turisttrafikken viktig for adminstrasjonen i en kommune som Tolfa, og ledelsen har seg for å bestemt å utvide tjenestetilbudet til turistene.

Imidlertid kan man ikke ta for gitt hva det er som disse etterspør.

For å drøfte dette, men ikke bare, møttes for noen dagers siden represenanter for kommuneadministrasjonen og lederen for det norske senteret for å ivareta disse interessene og bygge sosiale og personlige relasjoner.

I løpet av møtet ble linjene trukket for framtidig kulturellt samarbeide mellom Tolfa og ulike steder i Norge. Administrasjonen har også stilt seg til rådigheter som "beskytter" av 10-årsjubileet for norsk tilstedeværelse i Tolfa, som vil finne sted sommeren 2005.

«Det norske vennene - uttalte ordfører Allesandro Battilocchio - har bidratt med kultur og annet; ut av nordmennenes gjestfrihet og imøtekommenhet fødes det vennskapsbånd som omfatter flere generasjoner.»

«Vi akter å fremme og forsterke dette allerede solide sosio-kulturelle forholdet - avslutter ordfører Allesandro Battilocchio - ved å dekke de respektive behov og ved å forsterke de personlige båndene.»

Nok en internasjonal forbindelse for Tolfa, som allerede er knyttet til Irland og Malta.

Massimo Bentivoglio


Torna alla prima pagina