È aumentato il flusso dei visitatori norvegesi

Il Tempo

Traduzione norvegese:

Tilstrømningen av norske besøkende øker

TOLFA - På et møte som skal finne sted i slutten av måneden, vil borgermester Alessandro Battilocchio og ledelsen i den norsk-italienske foreningen «San Giuseppe» gjøre opp status for forbindelsene seg i mellom og for prosjekter som kan iverksettes i nær framtid. Nordmennenes tolfetanske eventyr begynte i 1997 ved overdragelsen av klosteret fra nonnene til en forening av om lag 50 norske familier. Blant nordmennene var politikere, kunstnere og forfattere som overtok bygningen og har valgt Tolfa som senter for ferie og fritid.

I løpet av de siste månedene har strømmen av turister økt merkbart. I følge opplysninger fra foreningen har man fått ytterligere tusen overnattingsdøgn i året, og man merker et stadig press på de 30 disponible sengeplassene, som i perioder av året er utilstrekkelig og det blir da nødvendig å leie private leiligheter i tillegg. Dette er selvfølgelig en viktig ressurs for Tolfa, som gjør det lettere å fremme kjennskapen til landsbyen utenfor landets grenser. Også de lokale næringsdrivende har sett at de norske besøkende setter pris på de typiske produktene fra Tolfa-området.

Kommuneadministrasjonens akter å involvere seg stadig mer med de norske vennene sosialt og kulturelt, også når det gjelder å organisere tilstelninger på internasjonalt nivå, noe som jo også har funnet sted de senere årene.

«Den norske foreningens virksomhet i Tolfa er til fordel for oss. Vi bør fortsette å følge veien med samarbeid som vi alt har slått inn på. Og vi må involvere innbyggerne stadig mer i denne fornyende utvekslingen,» erklærer borgermester Battilocchio.

Re. Ci.


Torna alla prima pagina