Bookmark and Share

Medieomtale

På denne siden er er det samlet en del dokumentasjon av foreningens utadvendte virksomhet. Det kan dreie seg om presseomtale i norske og utenlandske aviser, eller om presentasjoner av foreningen i eksterne fora.

Dersom du kommer over mediomtale, til senteret, så send gjerne et utklipp eller en kopi til webmaster. Du kan enten sende et utklipp som papirpost, eller du kan scanne det og sende det som vedlegg til epost.

This page is from: http://tolfa.no/s/medieomtale.php