Bookmark and Share

Om medlemssidene og rombestillingssystemet

Denne siden inneholder informasjon om hvordan du får tilgang til foreningens medlemssider og benytter det nettbaserte rombestillingssystemet for å reservere plass på foreningens studiesenter i Tolfa. Informasjonen er organisert som en liste med spørsmål. Klikk på et spørsmål for å hoppe til svaret.

Dersom du er medlem av foreningen og har spørsmål vedrørende rombestillings­systemet som du ikke finner svar på nedenfor kan du ta kontakt med dataansvarlig.

Kom i gang

Bestilling

Betaling

Seminarer

Administrasjon

Epost-lista

Diverse

(Det finnes også en egen side med svar på mer generelle spørsmål om studiesenteret.)

Kom i gang

Hvor finner jeg rombestillingssystemet?

Foreningens nettsted har nettadressen (URL) www.tolfa.no.

For å bruke rombestillingssystemet benytter du en datamaskin som er koblet til Internett og en standard nettleser (f.eks. Chrome, Firefox, Opera, Safari, eller Microsoft Internet Explorer) til å koble deg opp mot nettsiden med adressen www.tolfa.no.

Du kan enten taste denne adressen inn i nettleserens adressefelt, eller (dersom du leser dette på skjerm) klikke på adressen der den vises på skjermen. (Når du har fått opp riktig nettside kan det være lurt å lagre adressen til senere bruk ved å bruke funksjonen Bokmerker, Favoritter, eller lignende i nettleseren.)

Flere steder på denne siden står det at man skal «klikke på» et eller annet. Med det menes at man skal peke på den angitte tekst med datamaskinens pekeinnretning (mus), og så «klikke» med den knappen på pekeinnretningen som vanligvis benyttes til dette.

For å få tilgang til rombesstillingssystemet må du først logge deg inn på medlemssidene ved å oppgi din epost-adresse og et passord. Du gjør dette ved å klikke på teksten «Logg inn» som befinner seg i hovedmenyen til høyre på nettsiden www.tolfa.no.

Når du blir kandidatmedlem eller medlem av foreningen blir du (og evt. ektefelle/partner) registrert i medlemssystemet med den epost-adressen du/dere har oppgitt i søknaden om medlemsskap. Denne epost-adressen skal fylles inn i feltet «Epost-adresse» på påloggingssiden. I feltet «Passord» skal du oppgi ditt personlige passord. (Dersom du ikke vet hva ditt personlige pasord er, så les svaret under neste spørsmål.) En mer detaljert beskrivelse av påloggingsprosedyren er beskrevet i svaret på spørsmålet: Hvordan logger jeg meg på?

Etter at du har logget på du til en ny nettside med en toppmeny der du finner en knapp med teksten «rombestilling». Klikker du på denne kommer du inn i et ruteark («kalenderen») med med datoer og rom som medlemmer kan benytte for å bestille rom på senteret. Hvordan du går fram for å bestille rom er beskrevet i svaret på spørsmålet: Hvordan bestiller jeg et rom?

Hvordan får jeg passord til medlemssidene?

Medlemssidene er bare tilgjengelig for medlemmer og kandidatmedlemmer av Centro studi Italo-Norvegese a Tolfa. Dette sikres ved at man må logge seg på systemet med epost-adresse og passord før man får tilgang.

Dersom du allerede kjenner passordet ditt kan du gå videre til neste spørsmål.

Forutsatt at du er registrert som medlem eller kandidatmedlem av foreningen og er registrert i medlemssystemet med en gyldig epost-adresse går du fram som følger for å få tilsendt ditt personlige passord:

 1. Start nettleseren på en datamaskin koblet til Internett.
 2. Gå til startsiden (www.tolfa.no).
 3. Klikk på teksten «Logg inn» som du finner i hovedmenyen i høyre marg.
 4. Se under overskriften «Andre alternativer:», og finn setningen: «Jeg har ikke passordet, vennligst send meg et nytt passord». Klikk på «vennligst send meg et nytt passord».
 5. Du skal nå få opp en side for å bestille et nytt passord. Du trenger bare å oppgi din epost-adresse, og deretter klikke på knappen «Send epost».
 6. Dersom epost-adressen du oppga er den samme som den du er registrert med i medlemssystemet, så vil det bli generert et nytt passord og instruksjoner som vil bli sendt til denne epost-adressen.
 7. Du bør motta denne eposten ganske umiddelbart (innen fem minutter). Les og følg instruksjonene i eposten om hvordan du aktiverer det nye passordet.

Passordet er strengt personlig. Det er ikke lov å oppgi dette til utenforstående (barn, venner) for at disse skal kunne bestille rom.

NB: Dersom du får beskjed om at adressen du har oppgitt er ukjent, så kan du få hjelp dersom du fyller ut et eget skjema der du oppgir en fungerende epost-adresse.

Hvordan logger jeg meg på?

Forutsatt at du har en gyldig epost-adresse og et passord går du fram som følger for å logge deg på systemet:

 1. Start nettleseren på en datamaskin koblet til Internett (dersom du ikke allerede har gjort dette).
 2. Gå til startsiden (www.tolfa.no).
 3. Klikk på teksten «Logg inn» som du finner i hovedmenyen i høyre marg.
 4. Fyll ut de to feltene merket med hhv. «Epost-adresse:» og «Passord:» med din epost-adresse og passord. Klikk deretter på den lyseblå knappen merket «Logg inn».

Dersom du oppgir en gyldig og epost-adresse vil dette føre til at du blir logget på systemet. At du er logget på vil blant annet vise seg ved at toppmenyen vil ha valgene «for medlemmer» og «rombestilling», som ikke er synlig dersom man ikke er logget på. Etter at du er logget på vil du ha tilgang sider forbeholdt foreningens medlemmer (inklusive kandidatmedlemmer) og du vil også ha tilgang til rombestillingssystemet. Du vil også ha mulighet til å skrive notiser på nettsidene ved å klikke på teksten «Skriv en notis» i hovedmenyen til høyre.

NB: Dersom du eller din ektefelle/partner ikke er registrert i medlemssystemet med en epost-adresse, eller du får beskjed «Ingen slik epost-adresse eller passord», så kan du få hjelp dersom du fyller ut et eget skjema der du oppgir en fungerende epost-adresse.

Dersom du ikke har fått, eller ikke husker, ditt passord, så finner du svaret på hvordan man skaffer seg et fungerende passord under forrige spørsmål.

Bestilling

Hvordan bestiller jeg et rom?

Kjernen i systemet for å bestille rom er kalenderen. Du kommer inn i kalenderen fra siden for rombestilling ved å klikke på fanen «rombestilling» i toppmenyen (kun synlig dersom man er innlogget).

Kalenderen gir oversikt over beleggsituasjonen for Tolfasenteret for en enkelt måned. Kalenderen viser en linje pr. dag. For soverommene finnes det for hver dag nitten bestillingsfelt, fordelt på tolv regulære bestillingsfelt (markert som V1-8 og T2-4) og sju felter på en «venteliste» (de siste markert med en X i feltnummeret). Tallet i parantes etter romnummeret viser antall sengeplasser. Ventelista benyttes blant annet til bookinger til familie og venner som reiser alene, og kan også brukes til å markere ønske om rom for medlemmer (i tilfelle det blir avbestillinger) når samtlige regulære felt er opptatt.

Når det er omtrent 60 dager til ankomst vil bookingansvarlig flytte bestillinger fra ventelista og til en ledig plass i det ordinære bestillingsfeltet.

Ledige bestillingsfelt har et lite plusstegn (+) i seg. Bare medlemmer kan bestille rom. Kandidater har tilgang til kalenderen med vil få en feilmelding dersom de forsøker å bestille rom. Kandidater som ønsker rom for et prøveopphold i Tolfa må bestille gjennom bookingansvarlig.

Reserverte bestillingsfelt har en fargekode (lyserød for seminarer, lysegrønne for medlemmer, turkis for familie og blå for venner som reiser sammen med medlemmer og gule for venner som reiser alene).

Blå kategori (venner som reiser sammen med medlemmer) skal kun benyttes dersom medlemmet selv er til stede på senteret. Dersom medlemmet selv ikke er tilstede (f.eks. fordi det er medlemmets voksne barn som har med seg venner til senteret), skal gul kategori (venner som reiser alene) brukes for venners opphold.

 
Fargekoder:
Seminar eller langtidsopphold Medlemmer Familie Venner sammen med medlemmer Venner som reiser alene

Hver bestilling er merket med et bestillingsnummer, og initialene til den som har foretatt bestillingen.

For å bestille et eller flere rom går du først til den måneden du ønsker å bestille i. Det finnes en meny øverst på siden som lar deg velge måned (og år).

For å bestille et rom klikker du på det lille plusstegnet (+) på den første dagen du ønsker å bestille i første tilgjengelige ledige bestillingsfelt. Da skal det komme opp et delvis utfylt bestillingsskjema. Fyll ut de manglende feltene og juster avreisedato dersom det er nødvendig, og klikk på knappen merket Registrer bestilling.

Etter at du har registrert din bestilling får du opp en side med en bestillingsnotifikasjon. Over bestillingsnotifikasjonen er det en knapp med teksten Underrett bookingansvarlig om bestilling. Når du trykker på denne blir bookingansvarlig underrettet om bestillingen (med kopi til din egen epostkasse). Det er viktig at du passer på å gi bookingansvarlig beskjed om din booking på denne måten, slik at vi ikke får dobbeltbookinger.

Tenger jeg å reservere et rom før jeg overnatter?

Ja, du må alltid sørge for å reservere et rom og forsikre deg om at reservasjoen er registrert i av bookingsystemet før du ankommer senteret.

Hvor mange rom kan jeg reservere?

Du kan i utgangspunktet reservere to rom, ett til deg selv, og ett til medfølgende familie eller venner. I høysesong (påske og høstferien fom. 20. sep. tom. 20. okt.) kan du imidlertid bare reservere ett rom. I tillegg kan du føre opp ett ekstra rom på venteliste, som vil bli tildelt av bookingansvarlig dersom det fortsatt er ledig plass når det gjenstår ca. 60 dager til ankomst. Ønsker man å være garantert å disponere flere rom, så kan man søke styret om plass til et seminar.

Kan jeg få tildelt mer enn to rom?

Dersom det fortsatt er ledige rom, og det gjenstår mindre enn 60 dager til ankomst, så er det mulig å reservere disse til familie og venner. Kontakt i så fall bookingansvarlig.

Er det mulig å være garantert mer enn to rom for en vennesamling, bryllup eller en annen sosial begivenhet i Tolfa?

Ja. Man kan sende søknad til styret om flere rom. I så fall vil sammenkomsten bli definert som «seminar», og prisen pr. rom vil være høyere enn normal «gjestepris». Når man betaler den høyere romprisen for et seminar vil man være garantert plass når rommene er fordelt, uansett når dette gjøres. Prisen pr. rom på et seminar ligger fast, uavhengig av hvor mange som bor på rommet. Det er opp til den som er ansvarlig for seminaret å avgjøre om rommene skal benyttes som dobbeltrom eller enkeltrom.

Hvordan bestiller jeg et eget rom til ikke-medlemmer?

Utenom høysesong (påske og høstferie) kan du bestille et ekstra rom til familie og venner som reiser sammen med deg til Tolfa. Alle andre bestillinger på vegne av ikke-medlemmer (familie og venner) som skal bo på eget rom skal gjøres på ventelisten. Ventelisten er de sju feltene merket X1-X7 lengst til høyre på bookingskjemaet. Bookingansvarlig vil sørge for å tildele rom til ikke-medlemmer som befinner seg på ventelisten etter prioritet dersom det fortsatt er ledige rom igjen når det er mindre enn omlag 60 dager igjen til ankomst.

Når du bestiller plass til et ikke-medlem må du dessuten passe på å fylle ut navnet på den som faktisk skal reise nedover i feltet merket «Gjest» i bestillingsskjemaet.

Hvor finner jeg en oversikt over rommene på senteret?

Ved å klikke på lenken «Plantegninger over studiesenteret» (du finner den på medlemssiden) kommer du inn på en side som gir en oversikt over alle rommene i senteret. Rommene du kan booke deg inn på er merket V1 til V8 i villaen og T2 til T4 i tårnet.

Du kan også komme til siden med plantegninger ved å klikke på lenken «Romplan» som du finner øverst til høyre i kalenderen.

Det gjøres forøvrig oppmerksom på at rommet som kalles «T2.1» er et knøttlite og ganske mørkt rom med en køyseng som opptar halve rommet. Rommet er kun ment som en nødløsning når senteret forøvrig er fullt, og bør benyttes så lite som mulig.

Er jeg garantert et rom dersom det er ledig når jeg bestiller?

Alle bookinger som gjøres i det ordinære bestillingsfeltet gir garantert plass i et rom på senteret.

Bestillinger av rom til familie og/eller venner som reiser alene må skje på ventelista selv om det fortsatt er ledige felter igjen på den ordinære lista. Dette betyr at slike bestillinger ikke er sikret plass dersom senteret senere fylles opp av medlemmer på det angjeldende tidspunkt.

Når det er omtrent 60 dager til ankomst vil bookingansvarlig, dersom dette er mulig, flytte bestillinger fra ventelista og til en ledig plass i det ordinære bestillingsfeltet. Denne flyttingen er å forstå som en endelig bekreftelse på at det er plass, og etter at den er utført er man garantert rom på senteret.

Dersom det er mindre enn 60 dager igjen til ankomst, og det framgår av kalenderen at det er ledig plass, og bookingansvarlig ennå ikke har flyttet en bestilling fra ventelista og til et ordinært bookingfelt, er man selv ansvarlig for å kontakte bookingansvarlig og be om at bookingen blir endelig bekreftet.

Er jeg garantert det rommet som jeg markerer at jeg ønsker meg?

Ja. For medlemmer som bestiller på ledige rom er man garantert dette rommet (med mindre man frivillig går med på å bytte rom).

Dersom det f.eks. kun er små rom tilgjengelig og en familie har behov for et rom med ekstra senger, kan det skje at bookingansvarlig tar kontakt med folk som reiser alene og har reservert et flersengsrom for å foreslå et bytte. Styret vil oppfordre medlem­mene til å stille seg velvillig til slike henvendelser – men man har rett til å avslå.

For de som bestiller på ventelista (merket X1-X7) er det opp til bookingansvarlig og staben i Tolfa å sørge for best mulig utnyttelse av plassen, evt. ivareta andre hensyn.

I den grafiske bookingkalenderen mangler avreisedagen!

Det stemmer.

Selv om datoen skifter ved midnatt, så er det mer praktisk å la et «gjestedøgn» vare helt fram til man står opp neste morgen. Den grafiske bookingkalenderen viser slike gjestedøgn, og de timene man benytter rommet etter midnatt avreisedagen «hører med» til gjestedøgnet som begynte kvelden før. Kanskje kommer det nye gjester som skal bruke rommet, og dermed bør avreisedagen stå åpen, slik at de kan booke rommet for å kunne sove der påfølgende natt.

Dersom noe fortsatt er uklart med hensyn til oppholdets varighet, så kan du se på datoene angitt i kvitteringen (bestillingsnotifikasjonen) du fikk tilsendt pr. epost når du booket, eller se på den tekstlige bookinglista. Her er skal det stå eksplistte datoer for ankomst og avreise som bør stemme med dine reiseplaner.

Hvordan bestiller jeg mer enn ett rom?

Ett og ett om gangen. Systemet lar deg ikke bestille flere rom samtidig. Sjekk først at tilstrekkelig antall rom er ledig på det tidspunktet du ønsker å bestille, og bestill så rommene ett for ett. Bestill først til deg selv, deretter til eventuelle gjester.

Vær oppmerksom på at hvert av rommene får et eget bestillingsnummer. Du kan godt betale for alle rommene samlet (for eksempel ved en enkelt innbetaling av totalbeløpet for samtlige rom i nettbank), men du må alltid føre opp samtlige bestillingsnummer i meldingsfeltet på innbetalingen. Økonomiansvarlig trenger å vite bestillingsnummer for å registrere din betaling.

Vær oppmerksom på at du i et gitt tidsvindu bare kan booke maksimalt tre rom, derav høyst ett til deg selv, ett til medfølgende familie og venner (bortsett fra høysesong, påske og høstferie) og ett ekstra rom på ventelista. Bookingene på ventelista (merket X1 til X7) blir ikke endelig bekreftet før det gjenstår ca. 60 dager til ankomst. Ønsker du å reservere mer enn tre rom samtidig må du kontakte bookingansvarlig.

Jeg (medlem) skal dele rom med ett ikke-medlem – hva angir jeg som «Type»?

Dersom minst en av de som skal bo på rommet er medlem, er det alternativet «Medlemmer» som skal velges i Type-feltet. Alternativet «Venner sammen med medlemmer» skal bare brukes når venner som reiser sammen med medlemmer bor på et eget rom.

Hva skal kommentarfeltet brukes til?

Kommentarfeltet bruker du dersom du ønsker å knytte en spesiell kommentar til din bestilling.

Dersom du for eksempel reiser til Tolfa for å arrangere eller delta i en festival eller utstilling i tilknyting til senteret kan du opplyse om dette i kommentarfeltet.

Du kan også bruke kommentarfeltet dersom du ønsker å gi bookingansvarlig en beskjed i samband med din reservasjon. Dersom kommentaren din kun er beregnet på bookingansvarlig bør du passe på å krysse av i feltet for «Skjult kommentar».

Det er plass til ca. 200 tegn (4 linjer) i kommentarfeltet.

Hvem kan se en «Skjult kommentar»?

Dersom det er krysset av i dette feltet er det den som har foretatt bestillingen, samt bookingansvarlig og andre med administrator-tilgang, som kan se kommentaren. Lar du feltet stå åpent er kommentaren synlig for alle som bruker bookingsystemet.

Hva skjer dersom flere forsøker å bestille samtidig?

Den personen som først trykker på knappen Registrer bestilling «vinner». Nestemann som forsøker å reservere samme bestillingsfelt får beskjed om at feltet allerede er reservert.

Det er ingen fare for dobbeltbestilling. Bak kulissene befinner det seg en relasjonsdatabase som skal kunne håndtere tusenvis av samtidige brukere.

Hvordan finner jeg mine bestillinger?

[Beskrivelse av søkefunksjonen kommer senere.]

Hvordan endrer jeg min bestilling?

Dersom medlemmet selv har foretatt reservasjonen gir systemet adgang til å endre og avbestille bookinger fram til det gjenstår 30 dager til ankomst. Etter dette kan du ikke foreta endringer selv, og du må kontakte bookingansvarlig for å få gjort dette.

For å endre eller avbestille går du inn i bookingsystemet og finner din booking. Klikk på denne. Nå får du opp opplysninger om din bestilling. Nederst på siden står det tre valg: Endre bestilling, Slett bestilling og Tilbake til romkalender.

Skal du endre en bestilling trykker du ganske enkelt på denne. Du kommer nå til et endringsskjema. Endre det du vil endre og trykk på Registrer bestilling nederst på siden. For å slette en bestilling er det samme prosedyren.

Hvorfor kan jeg ikke kansellere eller endre en bestilling?

Du kan ikke endre eller kansellere bestillinger som gjelder andre enn deg selv. For å endre en bestilling må du altså være logget på, og bestillingen må være knyttet til ditt medlemsskap. Videre er bestillinger er bindende når det er mindre enn 30 dager igjen til ankomst. Dersom du ønsker å endre eller kansellere en slik bestilling må du ta kontakt med bookingansvarlig.

Husk og oppgi hvilket bestillingsnummer henvendelsen gjelder dersom du har behov for å ta direkte kontakt med bookingansvarlig.

Hvem andre skal nedover?

Ved å klikke på lenken «Bookingliste» (du finner den på medlemssiden) kommer du inn på en side som gir en oversikt over samtlige registrerte bestillinger pr. dags dato. Her kan du se hvem andre som har reservert plass på senteret, og når disse har planlagt å reise.

Betaling

Hva koster oppholdet?

Prisene for opphold besluttes av styret, basert på de føringer som blir gitt på årsmøtet.

Satsene for overnatting på senteret er:

 • Medlemmer og andre på samme rom betaler kr. 75 pr. døgn pr. person.
 • Barn under 12 år som deler rom med sine foreldre betaler ikke (dvs. de bor gratis).
 • Familiemedlemmer som bor på eget rom betaler kr. 100 pr. døgn pr. person. (For medlemmer uten barn regnes søsken, eller om slike ikke finnes, ett annet definert familiemedlem, som familiemedlem.)
 • Venner som reiser sammen med medlemmer betaler kr. 200 pr. døgn pr. person.
 • Venner som reiser alene betaler kr. 300 pr. døgn pr. person. (Ved opphold utover 1 måned: kr. 150 pr. døgn pr. person fra første døgn).
 • Ved flere enn to personer på et rom betaler de øvrige kr. 50.
 • Bortsett fra de unntak som er eksplisitt nevnt over (dvs. barn under 12 år, 3. og 4. person på rommet), så betaler alle som overnatter på samme rom, det samme.
 • For seminarer er prisen normalt kr. 650 pr. rom i villaen, og kr. 650 pr. rom i tårnet. Prisen for seminarer inkluderer vask av rom, håndklær og sengetøy.

Betaling for overnatting skal skje 30 dager før ankomst. Ved eventuell avbestilling etter denne fristen er en forpliktet til å betale, og eventuell refusjon må tas opp gjennom reiseforsikringen.

Bestillinger på venteliste (X1-X7) overføres av bookingansvarlig til et ledig rom omtrent 60 dager før ankomst (dersom det er ledig rom).

Når du bestiller vil du få informasjon om antatt pris. Denne prisen er basert på utregninger i henhold til kriteriene som er nevnt ovenfor. Hvis du bestiller via Internett vil prisen og bestillingsnummer bli sendt til deg som epost. Du kan til enhver tid gå inn å sjekke prisen på en hvilken som helst booking ved å klikke på bestillingsnummeret.

Vil jeg få tilsendt faktura?

Nei.

Bestillingsnotifikasjonen angir det beløpet du skal betale, foreningens bankkontonummer, et bestillingsnummer, samt tidsfristen for betaling. Du må selv innen tidsfristen sørge for å overføre riktig beløp til foreningens bankkontonummer på den måten du selv finner mest hensiktsmessig. Du kan for eksempel betale ved direkte overføring til konto i din nettbank, eller du kan bruke bankgiro. Uansett hvilken betalingsform du velger, må du huske å påføre innbetalingen det eller de bestillingsnummer betalingen gjelder for.

Kan jeg betale for mer enn en bestilling i samme innbetaling?

Jada. Dersom du ønsker å betale for flere rom (f.eks. til familie og venner du har reist sammen med), er det ingen ting i veien for å betale for alle rommene samlet når du betaler i nettbank eller på annen måte. Men du må alltid føre opp samtlige bestillingsnummer i meldingsfeltet på innbetalingen. Økonomiansvarlig trenger å vite bestillingsnummer for å registrere din betaling.

Hvorfor får jeg purring på betaling for et opphold jeg allerede har betalt?

Det er meget viktig at meldingsfeltet på innbetalingen for overnattingsgebyret inneholder bestillingsnummeret. Bestillingsnummeret framgår blant annet av bestillingsnotifikasjonen som du får tilsendt på epost dersom du selv bestiller rom via web. Dersom du ikke bruker Internett, og lar bookingansvarlig bestille for deg så må du passe på å notere ned bestillingsnummeret du får oppgitt. Bestillingsnummeret brukes for å knytte en innbetaling til et bestemt opphold. Hvis man unnlater dette kan man risikere at innbetalingen blir feilregistrert og da får man et nytt krav om innbetaling selv om man allerede har betalt.

Jeg er forhindret fra å reise. Må jeg betale?

Dersom det er mindre enn 30 dager igjen til ankomst må endringer i booking gjøres gjennom bookingansvarlig.

Ved avbestilling når det er mindre enn 30 dager igjen til ankomst er man forpliktet til å betale. Eventuell refusjon pga. sykdom eller andre forhold man selv ikke kan lastes for må i så fall dekkes av reiseforsikringen.

Seminarer

Hva er et seminar?

Et seminar er vanligvis en faglig sammenkomst i Tolfa som benytter senterets fasiliteter til organisert undervisning og bespisning.

I visse perioder er det imidlertid mulig for medlemmer som i lang tid i forveien ønsker å være garantert mer enn ekstra to rom til en vennesamling, bryllup eller en annen sosial begivenhet å sikre seg et garantert antall rom ved senteret ved å definere en slik sosial sammenkomst som «seminar».

Prisen pr. rom vil normalt være noe høyere for seminarer enn for vanlige gjester (jf. gjeldende prisliste). Den høyere prisen inkluderer adgang til å bruke ballsalen til organisert undervisning, og det nye kjøkkenet til organisert bespisning.

Seminaransvarlige bør være klar over at medlemmer kan oppholde seg på senteret samtidig med at man gjennomfører et seminar, og passe på at seminardeltagerne ikke fortrenger disse fra vanlige oppholdsrom på senteret, fra marmorbordet, eller fra det gamle kjøkkenet.

Søknader om å benytte senteret til seminarvirksomhet avgjøres av styret med hensyntagen til belegg og antatt etterspørsel i perioden, og også det maksimale antall rom som et seminar kan legge beslag på. Styret vil imidlertid legge vekt på at det alltid bør være rom tilgjengelig for medlemmene.

Jeg har behov for flere rom enn jeg har fått tildelt til mitt seminar. Finnes det andre innkvarteringsmuligheter i Tolfa?

Ja, det finnes flere som driver med romutleie i Tolfa. Se Guida Rossa for mer informasjon.

Kan jeg ta med «venner» på mitt seminar?

Medlemmer som deltar i seminarer ved senteret kan bo på eget rom til medlemspris. Seminardeltagere som ikke er medlem av foreningen betaler seminarpris for sine rom. Det er altså ikke mulig å reservere ytterligere rom til «vennepris» i samband med seminarer eller sosiale sammenkomster definert som seminarer.

Hvor kan seminardeltagerene oppbevare mat og drikke?

I senteret er det ett kjøleskap i det gamle kjøkkenet og to i det nye kjøkkenet. Hyllene i kjøleskapet er merket slik at hver hylle er tilordet ett bestemt rom. Et tilsvarende merkesystem er brukt for plastkurvene til grønnsaker, m.m. i cavaen.

Felles, organisert bespisning i samband med seminarer skal skje på det nye kjøkkenet. Men i den utstrekning seminardeltagerne har behov for å oppbevare mat og drikke i kjøleskap og i cavaen skal dette skje på de hyller som er tilordnet de rom seminardeltagerne bor på, uavhengig av om disse hyllene befinner seg i det gamle eller det nye kjøkkenet.

Når er deler av senteret reservert for seminarer?

Av den grafiske bookingkalenderen som du kommer inn på ved å klikke på lenken «Rombestiling» på medlemssiden framgår det når deler av senteret er reservert for seminarer. Feltene som er reservert til seminarformål er merket med lyserød farge.

Medlemmer som ikke ønsker å oppholde seg ved senteret samtidig med at det avholdes seminarer kan bruke dette til å finne alternative tidspunkter å reise på.

Hva skjer dersom jeg benytter senteret til seminarvirksomhet uten forutgående avtale med styret?

Dette skal i prinsippet ikke skje. Styret får imidlertid fra tid til annen rapport om at senteret brukes til organisert undervisning uten at det er søkt om dette på forhånd. Styret vil i slike tilfeller undersøke saken, der medlemmet det gjelder vil bli bedt om en forklaring. Finner styret det overveiende sannsynlig at senteret er brukt til seminarvirksomhet uten at det er søkt om det på forhånd, vil bruken bli etterfakturert etter høyeste seminarsats.

Administrasjon

Hvordan melder jeg fra om adresseforandring?

Klikk på lenken «Endre medlemsinformasjon» (du finner den på medlemssiden). Du får nå opp en side med all kontaktinformasjon knyttet til ditt medlemsskap (adresse, telefonnummer, epost-adresse, etc.). Slett teksten som er feil og fyll inn riktige data. Når du har rettet opp samtlige felt med feil trykker du på knappen med teksten Lagre.

Nå vil riktig kontaktinformasjon være lagret i medlemsdatabasen.

Hvordan registrerer jeg at jeg har endret epost-adresse?

På samme måte som du melder fra om adresseforending (se svaret på forrige spørsmål.)

Hvordan endrer jeg passord?

Ved å klikke på lenken «Endre passord» (du finner den på medlemssiden) kommer du inn på en side som gir deg anledning til å endre det passordet du har fått oppgitt. For å skifte passord må du først fylle inn det passordet du allerede har. Deretter skriver inn et nytt passord, og bekrefter det nye passordet ved å skrive det inn en gang til. Trykk deretter på knappen merket skift passord.

Passordet kan bestå av opp til ti tegn. Du kan bruke både tall, bokstaver i passordet. Vær også oppmerksom på at det er forskjell på små og store bokstaver.

Epost-lista

Hva er epost-lista?

Epost-lista er et diskusjonsforum for Centro studi Italo-Norvegese a Tolfa. Som det framgår av navnet baserer lista seg på bruk av elektronisk post (epost) til å utveksle meldinger mellom medlemmene.

Lista fungerer på den måten at dersom man sender en epost-melding til adressen tolfa-foreningen@ifi.uio.no, så vil meldingen automatisk bli distribuert videre til samtlige listedeltagere.

Epost-lista er opprettet for at medlemmene skal ha en forum for (blant annet) utveksling av spørsmål og svar i forhold til rombestillingssystemet, synspunkter omkring bruken av senteret vårt og andre saker i samband med foreningen. Den kan f.eks. brukes som et supplement til Tolfa-posten, men også til mer uformelle forespørsler og diskusjoner.

Hvem kan abonnere på epost-lista?

Alle medlemmer og kandidatmedlemmer i Centro studi Italo-Norvegese a Tolfa kan delta (dvs. lese og skrive innlegg) på epost-lista. Vanligvis blir man automatisk meldt på lista dersom man oppgir en epost-adresse ved innmelding i foreningen. Det er imidlertid også mulig å reservere seg. Se under neste punkt dersom du lurer på hvordan du melder deg av (eller på) epost-lista.

Hvordan melder jeg meg av eller på epost-lista?

Klikk på lenken «Endre medlemsinformasjon» (du finner den på medlemssiden). Litt nede i adresseendrings-skjemaet finner du din egen epost-adresse, og rett under epostadressen er det en liten boks merket «skal motta meldinger fra epost-lista». Dersom det er en liten hake i boksen betyr det at den tilhørende epost-adressen er meldt «på» lista. Dersom det ikke er haket i denne boksen betyr det at adressen er meldt «av» lista. Du kan altså melde deg av eller på lista ved å sette eller fjerne dette merket. Etter at du har satt eller fjernet dette merket må du trykke «Lagre» for at endringene du har gjort skal lagres permanent i medlemsdatabasen

Trenger jeg å abonnere på epost-lista for å motta Tolfa-posten?

Nei. Lenke til nye utgaver av Tolfa-posten og viktige beskjeder fra styret (som innkalling til årsmøtet) vil bli sendt som epost til alle medlemmer og kandidatmedlemmer som har registrert en fungerende epost-adresse i medlemsarkivet. Disse utsendelsene skjer uavhengig av hvorvidt man abonnerer på epost-lista eller ikke.

Diverse

Jeg har akkurat endret en bestilling, men endringen min vises ikke i kalenderen?

Det skjer av og til på web at «gamle» sider mellomlagres i hurtigbuffer (cache). Du kan vanligvis få lastet en frisk kopi av en slik side ved å trykke på Oppdater, Refresh, Reload eller lignende i din nettleser mens du holder Shift-tasten nede.

Hvorfor har kolonnene ulik bredde?

Systemet er satt opp slik at det forsøker å spare på plassen i bredden, slik at flest mulig bestillingsfelt er synlig uten sideveis rulling.

Hvordan slår jeg på informasjonskapsler (cookies)?

De fleste beskrivelsene nedenfor refererer bare til de engelskspråklige versjonene av de ulike nettleserene. Dette er fordi jeg som regel ikke har hatt tilgang til bruker­veiled­ninger på norsk for disse programmene. Send meg gjerne en melding dersom du vet hva de tilsvarende kommandoene heter på norsk, dersom du finner feil i en av beskrivelsene, eller dersom du har utfyllende opplysninger.

GNU/Linux, Mac OsX og MS Windows

På Mac OSX må man først åpne nettlesermenyen (du finner den øverst til venstre i skjermbildet) for å gjøre innstillinger. På Gnu/Linux og MS Windows er inngangen til tilsvarende meny vanligvis via nettleserens verktøylinje.

Firefox

I Firefox [2.0, 3.0], gå til følgende meny: Tools→Options→Privacy. Kryss av for «Accept Cookies from Sites», og velg «Keep until they expire». Klikk «Ok»

Microsoft Internet Explorer (MSIE)

Norsk: I MSIE 6.0, 7.0 og 8.0, gå til følgende meny: Verktøy→Alternativer for Internett→Personvern. Flytt «spaken» fra et høyt nivå (f.eks. «Blokker alle Informasjonskapsler») til nivået «Medium» (eller lavere). Klikk «Bruk» og «Ok».

Engelsk: I MSIE 6.0, 7.0 og 8.0, gå til følgende meny: Tools→Internet Options→Privacy. Flytt «spaken» fra et høyt nivå (f.eks. «Block All Cookies») til nivået «Medium» (eller lavere). Klikk «Apply» og «Ok».

[For eldre versjoner av MSIE, se her. Se evt. informasjon fra MS (på engelsk).]

Opera

I Opera [9.0], gå til følgende meny: Tools→Preferences→Advanced→Cookies. Kryss av for «Accept cookies» eller «Accept Cookies from the site I visit». Klikk «Ok».

Safari

Norsk: Gå til følgende meny: Valg→Sikkerhet. Under «Godta informasjonskapsler» krysser du av for ett av valgene «Alltid» eller «Kun fra websteder jeg går til selv».

Engelsk: Gå til følgende meny: Preferences→Security. Under «Accept Cookies» krysser du av for ett av valgene «Always» eller «Only from sites you navigate to».

Andre nettelsere

Har du fortsatt problemer med å få slått på informasjonskapsler (cookies), så ta kontakt med dataansvarlig ved å klikke på denne lenken. Oppgi i så fall hvilken nettleser du benytter, og forsøk å beskrive problemet i detalj.

Fortsatt problemer?

Jeg har fått rapporter om at enkelte ikke får til å logge seg på bookingsystemet og får feilmeldingen «Cookies avslått» selv om de har slått på informasjonskapsler/cookies i sin nettleser. Som regel henger dette sammen med at datamaskinens klokke er stilt feil. Forsøk derfor først å stille klokken på datamaskinen slik at den går riktig.

Hjelper det ikke å stille klokken, så vil jeg at du sender meg gjerne en melding om dette. Jeg kommer da til å be om mer informasjon om ditt oppsett, og lignende, for å forsøke å finne årsaken til at dette skjer.

Hvor kom rombestillingssystemet fra?

Systemet er tuftet på versjon 0.9 av et system som går under navnet Meeting Room Booking System (MRBS). MRBS er fri programvare som blir distribuert under noe som kalles Gnu General Public License. I praksis innebærer dette at programvaren fritt kan brukes, videreformidles og videreutvikles.

Programmene for MRBS har gjennom en lengre prosess blitt endret av Gisle Hannemyr for å kunne fungere som et web-basert rombestillingssystem for Centro studi Italo-Norvegese a Tolfa. I likhet med det opprinnelige MRBS, er rombestillingssystemet for Tolfa-foreningen underlagt Gnu General Public License. Det betyr at dersom noen ønsker en kopi av kildekoden av systemet, uansett hva formålet er, så kan de få det. Alt som behøves er at de spør.

Mesteparten av systemet er skrevet i PHP, som er fri programvare. PHP kan legges direkte inn i websider, og er særlig god å knytte sammen websider og databaser.

Web-tjeneren som brukes er fri programvare. Systemet kjører på en Apache web server som ikke bare er fri programvare, den er også verdens mest brukte web-tjener.

Databasen som er benyttet til systemet er MySQL. MySQL er en ekstremt rask, multitrådet og robust SQL (Structured Query Language) database-tjener som også er fri programvare.

Systemet kan kjøre på mange ulike plattformer. Den foretrukne plattformen er Linux. Linux er fri programvare.

Hver eneste del av dette systemet, fra operativsystemet og til brukerprogrammene er altså fri programvare – og kildekoden til det hele er også fritt tilgjengelig.

This page is from: http://tolfa.no/s/hjelp.php